نقد و بررسی فیلم IMMORTALS توسط کارشناس برنامه دکتر مجید شاه حسینی محقق و پژوهشگر سینما در برنامه راز از شبکه چهار سیما