کلیپی زیبا و عارفانه در مورد منطقه عملیاتی « دوکوهه» با مداحی «حاج حسین سازور» تقدیم به رهروان راه شهیدان.