نماهنگی زیبا و دلنشین همراه با ترانه « شبگرد» با صدای گرم « سعید خلج» و آهنگ سازی «حبیب الله بدیع» و تصاویری زیبا از خانه باستانی طباطبایی در کاشان.