در این قسمت از برنامه آغازی دوباره با یک روسی آشنا می شویم که حدود 6 سال است که به دین اسلام گرویده و در اینجا بیان می کند که چگونه بعد از بررسی بسیاری از ادیان به دین اسلام گرویده است.