کلارا تصمیم گرفته که در خانه با کیت و لوسی مه درس بدهد تا وقتی که بتوانند آنها به مدرسه بروند اما لوسی و کیت با بازی گوشی های خود کلارا را کلافه کردند و ... قسمت بیست و پنجم کارتون دیدنی مهاجران