چشام بستست جهانم شکل خوابه / اضطرابه روبه روم دیواری از مه دیواری از سنگ /بگو بیهوده نیست/ بگو بیهوده نیس فاصله ی آب و سراب /بگو سپیدیه کاغد بیهوده نیست /.... ترانه زیبا و شنیدنی «چشام بستست» با صدای رضا یزدانی در کافه ترانه ویژه برنامه نیمه سیب از شبکه دو سیما