برنامه نود مورخ 91/01/14 - اخبار فوتبال ایرانی که عناوین برخی از آنها « موضوع تصادف شدید دایی ، مهدی رحمتی به بازیکنان حمله کرد ، تکذیب فتح الله زاده از دیدار با قلعه نویی ، لیدر های شمالی ، تجهیز سیستم های زمین حافظیه ، ...»