برنامه نود مورخ 91/01/14 - تصاویر ضبط شده ای از احمدرضا عابدزاده دروازه بان اسبق فوتبال ایران و همچنین دکتر ارتوپد وی که چندی پیش با هم بر سر طولانی شدن مدت مداوایش از هم شکایت کرده اند .