در اینجا شما کاربران عزیز را مهمان می کنیم به یک نماهنگ بسیار زیبا درباره شهیدان سرفراز این مرز و بوم به ویژه شهید علی صیاد شیرازی«بچه های کوی ما مردان راه عزت اند/طائران پاک باز آسمان همت اند...».