برنامه نود مورخ 91/01/14 - کفاشیان درخصوص علت جدایی عزیز محمدی از فدراسیون فوتبال گفت: بعد از انجام رای گیری خود به خود آقای عزیز محمدی به خاطر رای نیاوردن از فدراسیون جدا شدند اما این جدایی ایشان به معنای قطع همکاری ها نیست. یکی از نکات مثبت فدراسیون من در 4 سال گذشته وجود آقای عزیز محمدی و اقدامات موثر ایشان بود. در آینده نیز از وجود ایشان بهترین بهره را خواهیم برد و احتمال انتخاب ایشان به عنوان نائب رئیس دوم در جلسه بعدی مجمع وجود دارد.