مصاحبه با خانم لاله اسکندری در ویژه برنامه نیمه سیب از شبکه دو سیما با اجرا ی احسان علی خانی و آزاده نامداری از شبکه دو سیما