برنامه نود مورخ 91/01/14 - کفاشیان در بخشی از برنامه نود از میزان هزینه های مصرف شده در فدراسیون فوتبال پرده برداشت و گفت: در طول سال ما بیش از 4 یا 5 میلیارد تومان حقوق داوران را پرداخت می کنیم. نقل وانتقالات تیم ها به بعضی شهرها ، ماجرای گسترش فولاد و سخت گیری کیروش از بحث هایی بودند که فردوسی پور و کفاشیان به آن پرداختند .