آلرژی های غذایی در کودکان و بزرگسالان عمدتا به سه صورت دیده می شوند اول به صورت اختلالات پوستی مانند تغییر و یا خارش و یا باد کردن پوست و دوم به صورت . .. .. .