ترسم از افتاب محشر نیست، تا ز تو سایه بان دارم یا امام رضا (ع)... نماهنگی محزون به مناسبت شهادت حضرت امام رضا (ع) تقدیم به عاشقان و دلسوختگان حضرتش.