تر میکند لبان مرا کودکم ولی، از تشنگی لب ترم آتش گرفته است ...مصیبت خوانی سوزناک در سوگ شهادت غریبانه حضرت امام رضا (ع)، همراه با تصاویری جانکش از حرم مطهر حضرت ثامن الائمه (ع).