متن نامه محبت آمیز حضرت امام خمینی (ره) به همسر مکرمه ایشان در فروردین 1312 از زبان حجت الاسلام دهنوی.