ترجیح شهوت دنیایی برای هدف اخروی از ویژگی‌های جاهلان مقدس مآب و ..... سخنان امام خمینی (ره) در برنامه آب و آیینه