کلیپی از لحظه تخم گذاری مار پیتون در چهارمحال و بختیاری که 30 عدد تخم گذاشته است