بانو اجازه هست که بار گناه من، در کنج صحن این خلوت بایستد، در این حرم هزار هزار آیه عذاب، هموزن با یک آیه رحمت بایستد... نوحه سینه زنی پر محتوا به مناسبت شهادت بی بی فاطمه معصومه (س) تقدیم به دوستداران اهل بیت (ع).