حرمت باغ بهشت گلها، شهر قم قبله نمای دلها است، سمبل عصمت و تقوایی تو، زینب دیگر زهرایی تو... مداحی و مصیبت خوانی سوزناک در سوگ شهادت حضرت بی بی فاطمه معصومه (س).