غرق نوایم، نما عطایم، دیوانه بهر اخت الرضایم... نوحه سینه زنی جانسوز در سوگ شهادت مظلومانه بی بی حضرت فاطمه معصومه (س).