آیا سکته مغزی درمان دارد؟ بله اگر تشخیص به موقع انجام شود در مان سکته مغزی آسان تر است . (این برنامه توسط شبکه آموزش به مرحله تولید رسیده است که به دلیل اهمیت محتوا از شبکه های دیگر سیما نیز پخش می شود. تهیه کننده این مجموعه آقای رضا یوسفی می باشد)