بیان دیدگاه و سیره عملی حضرت آیت الله بهجت در باب ولایت اهل بیت (ع) و زیارت، در چهاردهمین قسمت از مستند « العبد».