کلیپی کوتاه از سخنان تاثیر گذار آیت الله بهجت در بیان فضیلت و اثرات نماز اول وقت.