بچه ها از دوران جنینی تولید ادرار دارند و وقتی به دنیا می آیند اولین نشانه کارکرد صحیح کلیه ها ادرار کردن نوزاد است دکتر نوروزی اختلالات ادراری را در بچه ها مورد بحث قرار خواهد داد (این برنامه توسط شبکه آموزش به مرحله تولید رسیده است که به دلیل اهمیت محتوا از شبکه های دیگر سیما نیز پخش می شود. تهیه کننده این مجموعه آقای رضا یوسفی می باشد)