آشنایی با خطرات جبران ناپذیر ساخت غیر قانونی ترقه و نارنجک های دست ساز و استفاده از آن در شب چهارشنبه سوری در مستندی به نام «شعله سوزان- بمب دست ساز».