برنامه نود مورخ 90/11/17 - دیدار حساس تیم های پرسپولیس - استقلال و کارشناسی در مورد صحنه های مشکوک به خطا توسط مهمان برنامه علی خسروی .