برنامه نود مورخ 90/11/17 - پخش دربی از زوایای مختلف و نزدیک توسط گروه فیلم برداری در ورزشگاه آزادی به همراه شادی و شور هواداران دو تیم .