برنامه نود مورخ 90/11/17 - مصاحبه بعد از دربی از مظلومی ، دنیزلی و بازیکنان دو تیم