اسلام و جمهوری اسلامی پشتیبان دانشگاهیان و لزوم تعهد اساتید و دانشجویان به جمهوری اسلامی .... سخنان امام خمینی (ره) در برنامه آب و آیینه