انیمیشن زیبای خرگوش و شعبده باز . داستان این انیمیشن مربوط به خرگوشی است که برای یک شعبده باز کار می کند اما شعبده باز به فکر غذای خرگوش نیست و داستان جالبی رو رقم می زنند .