آموزش خیاطی ساده و آسان توسط خانم عمرانی با آموزش بلوز گره ای .