تلاش برای اقامه عدل سیره انبیاء علیهم السلام، عدم مسامحه با ظالمین تا شهادت در راه خدا و .... سخنان امام خمینی (ره) در برنامه آب و آیینه.