بیان اهمیت و چگونگی کسب « سوز» در مداحی توسط مداح، از زبان مداح اهل بیت حاج منصور ارضی، در سومین بخش از آموزش مداحی و ستایش گری اهل بیت (ع).