بیان اهمیت شعر و مصادیقی زیبا و به یاد ماندنی از برخی اشعار استفاده شده در مداحی ها از زبان مداح اهل بیت حاج محمود کریمی در نهمین بخش از آموزش مداحی و ستایش گری اهل بیت (ع).