توصیه هایی کلیدی و راهگشا در بیان چگونگی انتقال متن مقتل ها به زبان روضه خوانی از زبان حاج سعید حدادیان، در یازدهمین بخش از آموزش مداحی و ستایش گری اهل بیت (ع).