فیلم شکنجه‌ای که روابط هند و بگلادش را متشنج کرد، در این فیلم تصاویر شکنجه جوان بگلادشی به دست نظامیان هندی است، این جوان 22 ساله در مزرعه خود مشغول .....