آشنایی با مسجدی مقدس در قاهره مصر موسوم به مسجد « راس الحسین (ع)» که به روایتی مدفن راس بریده حضرت اباعبدالله الحسین (ع) می باشد .