بیان اهمیت ستون فقرات انسان و آسیب های احتمالی این عضو بسیار مهم و توصیه هایی در حفظ آن در مواقع عادی و هنگام انتقال مجروحین تصادفات به بیمارستان، از زبان دکتر طباطبایی متخصص مغز و اعصاب.   (این برنامه توسط شبکه آموزش به مرحله تولید رسیده است که به دلیل اهمیت محتوا از شبکه های دیگر سیما نیز پخش می شود. تهیه کننده این مجموعه آقای رضا یوسفی می باشد)