گزیده ای شنیدنی و آموزنده از سخنان دکتر محمد رضا فرهمند در تعریف علمی بیماری چاقی، و عوامل به وجود آورنده این بیماری .