دل فاطمه غوغا است، چشای علی دریا است، سر حسن و حسین تو دامن طه است ... نوحه سینه زنی جانسوز در سوگ رحلت حضرت خاتم النبیین محمد مصطفی (ص) با نوای حاج محمود کریمی در شب هشتم دهه آخر صفر 1389، حسینیه آیت الله شاهرودی .