آموزش خیاطی در برنامه خانه مهر با آموزش پیراهن انواع مبل و صندلی.