این درخت با یک میلیون و دویست هزار لامپ و80 کیلومتر کابل پوشيده شده است. اما این بلندترین درخت کریسمس دنیا است و نمایندگان اداره ثبت گینس آن را اندازه‌گیری کرده‌اند.این درخت در مرکز مکزیکوسیتی قرار دارد. حدود 200 نفر در طی یک ماه به تزئین درخت پرداخته و هزاران نفر نیز درگیر کار مراسم نورپردازی آن بودند.