برنامه نود مورخ 90/09/28 - از 90 تا 90 به موضوعات داغ این هفته پرداخته است .