معرفی مساجد و حسینیه ها و دیگر بناهای مذهبی باستانی در روستای ابیانه، از قبیل مسجد جامع، حاجتگاه، امامزاده و حسینیه امروزی ، در چهارمین بخش از مستند «ابیانه» به مدت 9:21