1281

جستجو

1281

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
زن در نگاه امام
00':00''
1164 0
زن در نگاه امام
کانال :
حقوق زن وحکمت حجاب از منظر امام خمینی به مدت 000136
نظم وتقوای امام
00':00''
835 0
نظم وتقوای امام
کانال :
خصوصیات بارز امام از زبان نزدیکان ایشان به مدت 000331
حاکمان متفاوت
00':00''
755 0
حاکمان متفاوت
کانال :
تقابل منزل امام با کاخ شاه به مدت 000301
خلع شریعتمداری
00':00''
797 0
خلع شریعتمداری
کانال :
دلیل بر کناری شریعت مداری از مرجعیت به مدت 000200
فرزندانم پست نگیرند
00':00''
729 0
فرزندانم پست نگیرند
کانال :
انتخاب سید احمد به کاندیدایی نخست وزیری و واکنش امام به مدت 000222
اشک امام
00':00''
930 0
اشک امام
کانال :
گریه امام خمینی در سوگ ابا عبد الله الحسین به مدت 000253
فقط حکم اسلام
00':00''
793 0
فقط حکم اسلام
کانال :
سخنان امام در مورد کار شکنی ها در مورد تدوین قانون قصاص به مدت 000150
حیات دوباره
00':00''
810 0
حیات دوباره
کانال :
ترور آیت الله مطهری و واکنش امام به مدت 000152
مشت بر دهان ظلم
00':00''
704 0
مشت بر دهان ظلم
کانال :
سخنرانی امام در بهشت زهرا هنگام ورود به وطن به مدت 000210
ورود به وطن
00':00''
1073 0
ورود به وطن
کانال :
ورود امام به وطن واستقبال با شکوه مردم از ایشان به مدت 000348
ازدواج امام
00':00''
658 0
ازدواج امام
کانال :
فیلم مستند کوتاهی از ماجرای ازدواج امام خمینیقدس سره از زبان دخترشان به مدت 301 با کیفیت عالی
بازداشت
00':00''
1016 0
بازداشت
کانال :
حمله رژیم شاه به بیت امام خمینی و بازداشت امام خمینی قدس سره به مدت 113 با حجم
روزنه
00':00''
683 0
روزنه
کانال :
فیلم مستند و کوتاهی از نظم و برنامه ریزی امام خمینیقدس سره درسالهای که در نجف اشرف زندگی می کردند به مدت 348 باحجم
روزنه
00':00''
671 0
روزنه
کانال :
فیلم مستند و کوتاهی از نظم و برنامه ریزی امام خمینی قدس سرهدرسالهای که در نجف اشرف زندگی می کردند به مدت 348 با کیفیت عالی
مراسم تشییع امام (با کیفیت)
00':00''
24731 0
مراسم تشییع امام (با کیفیت)
کانال :
هجوم مردم به آمبولانس با کیفیت به مدت 000103
بوسه ها ی آخرین(با کیفیت)
00':00''
2824 0
بوسه ها ی آخرین(با کیفیت)
کانال :
وداع خانواده امام با ایشان با کیفیت به مدت 000258
وضوی امام برای نماز در آخرین روزها(با کیفیت)
00':00''
10762 0
وضوی امام برای نماز در آخرین روزها(با کیفیت)
کانال :
وضو در نهایت ضعف برای نماز با کیفیت به مدت 000121
نماز امام در کمال ناتوانی (باکیفیت)
00':00''
6707 0
نماز امام در کمال ناتوانی (باکیفیت)
کانال :
نماز امام در بستر بیماری در ناتوانی با کیفیت به مدت 000155
بازی امام با نوزاد در بیمارستان (با کیفیت)
00':00''
1301 0
بازی امام با نوزاد در بیمارستان (با کیفیت)
کانال :
خوش و بش امام با نوه ها و بازی با نوزاد در بیمارستان با کیفیت 000443
امام و رسانه ها (با کیفیت)
00':00''
718 0
امام و رسانه ها (با کیفیت)
کانال :
امام و مطالعه روزنامه ها و گوش دادن به رادیو در بیمارستان با کیفیت 000147
امام و نماز اول وقت در بیمارستان(با کیفیت)
00':00''
4117 0
امام و نماز اول وقت در بیمارستان(با کیفیت)
کانال :
نماز امام در بیمارستان با کمک اطرافیان با کیفیت 000116
امام و آقای خامنه ای سر سفره افطار(با کیفیت)
00':00''
10973 0
امام و آقای خامنه ای سر سفره افطار(با کیفیت)
کانال :
امام و آقای خامنه ای سر سفره افطار بعد از نماز جماعت با کیفیت به مدت 000029
دکلمه در مورد امام خمینی(با کیفیت)
00':00''
25946 0
دکلمه در مورد امام خمینی(با کیفیت)
کانال :
دکلمه اقای کاکائی در مورد امام بعد از وفات با کیفیت به مدت 000422
معرفی خانه امام در خمین(با کیفیت)
00':00''
2860 0
معرفی خانه امام در خمین(با کیفیت)
کانال :
توضیحاتی در مورد خانه امام در خمین با کیفیت به مدت 000817
شعر در مورد امام خمینی(حمید سبزواری) (با کیفیت)
00':00''
16076 0
شعر در مورد امام خمینی(حمید سبزواری) (با کیفیت)
کانال :
سروده آقای سبزواری در مورد امام خمینی با کیفیت به مدت 000219
معراج آخرین امام 1 (با کیفیت)
00':00''
2037 0
معراج آخرین امام 1 (با کیفیت)
کانال :
تصاویری از مراسم تشییع و تدفین امام خمینی با کیفیت به مدت 000719
معراج آخرین امام 3(با کیفیت)
00':00''
1251 0
معراج آخرین امام 3(با کیفیت)
کانال :
تصاویری از مراسم تشییع و تدفین امام خمینی با کیفیت به مدت 000704
خلوت خورشید 2 (با کیفیت)
00':00''
2140 0
خلوت خورشید 2 (با کیفیت)
کانال :
نماز و عبادت امام خمینی در بیمارستان با کیفیت به مدت 000315
خلوت خورشید 7
00':00''
1711 0
خلوت خورشید 7
کانال :
دیدار امام با بعضی از اعضای خانواده در بیمارستان با کیفیت به مدت 000520
خلوت خورشید 1 کامل (با کیفیت)
00':00''
1268 0
خلوت خورشید 1 کامل (با کیفیت)
کانال :
نماز جماعت امام خمینی و بخش هایی از بستری شدنشان در بیمارستان با کیفیت به مدت 000513