مختارنامه (سريال)

جستجو

مختارنامه (سريال)

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
دل پر خون عاشورا از مردم
05':42''
4708 0
دل پر خون عاشورا از مردم
کانال :
ظهر غمگین عاشورا تنها از خواص دنیا زده و بی بصیرت نالان نیست بلکه از مردم نیز گریان است . بزرگترین گناه خواص در صورت یک انحراف این است که عده کثیری را گمراه می کند . بررسی ویژگی های این مردم و تشخیص آنها به زبان تنی چند از کارشناسان به همراه صحنه هایی از واقعه سوزناک برگرفته از مجموعه مختارنامه .
ابراهیم باز هم جا ماند
04':21''
46622 0
ابراهیم باز هم جا ماند
کانال :
ابراهیم در حال آمدن به کوفه می باشد . در بین راه زائده و ثابت پسر مختار را دیده و خبر شهادت مختار را می شنود که ناگهان ...
سیل خون
01':06''
47674 0
سیل خون
کانال :
صحت پیش گویی مختار اکنون بر لشگریان تسلیم شده محرز شده اما دیگر راهی برای برگشت نیست . به دستور مصعب لعنت الله علیه لشگری که قریب به هفت هزار نفر بود گردن زده شد .
یک حکم یک فاجعه
04':18''
20141 0
یک حکم یک فاجعه
کانال :
مصعب و یارانش وارد قصر شده و کم و کیف دارالعماره و کرسی خلافت را جویا می شود . در همین حین اشخاصی وارد شده و سر مختار را نزد مصعب می آورند . مصعب با دیدن این صحنه ...
شهادت مختار
19':29''
266688 0
شهادت مختار
کانال :
سرانجام مختار و چند تن از وفادارترین یارانش بیرون آمده و جانانه و جوانمردانه می جنگند و لشگر کفر را در هم می ریزند و با روی گشاده و آرزوی دیرینه شان به درجه رفیع شهادت نائل می شوند . افراد در قصر نیز که تقریبا تمام لشگر بودند ؛ به قصد تسلیم در قصر می مانند .
مدعی پیشوای حسین ابن علی (ع)
01':47''
37376 0
مدعی پیشوای حسین ابن علی (ع)
کانال :
یکی از فرماندهان به نام اسماعیل با عبدالرحمان سخن گفته و از او می خواهد تا مانع جنگیدن مختار با زبیریان شود اما عبدالرحمان پاسخی کوبنده ...
آخرین خطبه
06':32''
47093 0
آخرین خطبه
کانال :
مختار آخرین خطبه خود را با ذکر خدا آغاز می کند و از نادانی بیشتر مردم در دوران امیرالمومنین علی (ع) شکوه می کند . همچنین او از تزویر که بدترین آفت دین است گفته و پیش بینی تسلیم شدگان در برابر کفر را ...
غسل شهادت
01':25''
11546 0
غسل شهادت
کانال :
مختار در مقابل دیدگان همه با آب شور غسل جسم و روح کرده و نماز می گزارد .
زنده ماندن قیام در دست مورخ مختار
02':28''
6254 0
زنده ماندن قیام در دست مورخ مختار
کانال :
مختار عبیده را مامور نوشتن وقایع و حوادث دوران می کند تا هویت قیام برای نسل های بعد و شفاف سازی برای تمام مسلمین زنده بماند .
شهادت بانو عمره
01':23''
40135 0
شهادت بانو عمره
کانال :
عمره همسر مختار که با حرف های کوبنده خود مصعب را رسوا ساخت ، سرانجام به دستور آن لعین به شهادت رسید .
خصلت مردان خدا
00':38''
22188 0
خصلت مردان خدا
کانال :
مادر از ناله های علی (ع) در خلوت شبانه و درد و دل هایش با چاه می گوید ...
نشان لیاقت
00':19''
7448 0
نشان لیاقت
کانال :
عمره تکلیف نا تمام خود را تمام کرد و از ناگفته ای خودش در مورد مختار می گوید ...
تکلیف ثابت
03':55''
13184 0
تکلیف ثابت
کانال :
ثابت برای ماندن در کنار پدرش و جنگیدن با دشمن اصرار می ورزد اما مختار ، به هدف ادامه دادن راه خویش و انتقام ، او را مجاب به ترک محل می دارد .
در آغوش مادر
04':42''
122990 0
در آغوش مادر
کانال :
پس از کشته شدن بانو عمره توسط مصعب ، مختار نزد مادر آمده و از تقدیر خود می گوید .....
دستگیری همسران مختار
11':22''
88299 0
دستگیری همسران مختار
کانال :
مصعب به محض شنیدن خبر هلاکت غول دازپای بصروی همسران مختار را فرا خوانده تا نزد همگان و از زبان آنها ، نیات و کردار مختار را رد کرده و او را لعن کنند . بر خلاف ام ثابت که خیلی ترسیده بود ؛ بانو عمره همچنان ....
غول کشی
07':17''
387442 0
غول کشی
کانال :
جعفر برادر مصعب به هدف بیرون کشاندن مختار ، فردی را مامور می کند تا نمایشی علیه او و در مجاور درب قصر اجرا نماید . مختار که برای دیدن آرایش دشمن بر بالای کنگره قصر رفته ؛ حضورا نمایش را دیده ، از قصر بیرون آمده و پاسخی ....
نامه مختار به ابراهیم اشتر
04':34''
71154 0
نامه مختار به ابراهیم اشتر
کانال :
نامه ای از مختار به ابراهیم در موصل می رسد ، ابراهیم به اشتباه خویش پی برده و در حالی که مصعب و مهلب هنوز از خطر احتمالی ابراهیم اشتر می هراسند ....
رویای سرخ
04':18''
4991 0
رویای سرخ
کانال :
مختار خاطره آخرین رویای خود که در مکه به محض دیدن مصعب دیده بود را برای یارانش بیان می کند و به معمای آن رویا که همکاری قاتلین سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) با مصعب بود ، پی می برد .
آل امیه و آل زبیر هر دو از یک قماش هستند
06':56''
23573 0
آل امیه و آل زبیر هر دو از یک قماش هستند
کانال :
مصعب اسود ابن سعید را مامور مذاکره با مختار می کند . مختار از آل زبیر و آل امیه را همسان خوانده و به یارانش هم نیز تاکید می دارند . اسود در حین رفتن ، برادر خود را که از سربازان مختار است به برگشتن به سوی خود می خواند ، اما ....
ترجیح می دهم جنگاور باشم تا هدایتگر
05':07''
3526 0
ترجیح می دهم جنگاور باشم تا هدایتگر
کانال :
عده زیادی از مردم کوفه در مسجد جمع شده اند تا مصعب برای آنها خطبه بخواند . مصعب نیز که از خواندن خطبه عاجز می باشد ، با کمک رجز خوانی ابن حر لب به سخن می گشاید . و در آخر نیز ...
سربازان بی ریش
05':47''
2306 0
سربازان بی ریش
کانال :
پس از مستقر شدن لشگر مصعب در کوفه ، همسر ابن حر فرصت را غنیمت شمرده و در مجاورت درب خانه ام ثابت رجز خوانی می کند . سپس درب منزل مختار را به آتش می کشد . مصعب با شنیدن این غائله از ترس روگرداندن مردم کوفه برادر خویش را به آنجا فرستاده و ابن حر را سرزنش می کند .
کوفه شهر هزار رنگ هزار خم
04':12''
36076 0
کوفه شهر هزار رنگ هزار خم
کانال :
پس از عقب نشینی مختار و رفتن به قصر، مصعب به کوفه آمده وبا استقبال پر شور مردم بی وفای کوفه مواجه می شود مهلب نیز مصعب را از جهالت کوفیان آگاه می دارد و بر آنها می خندند .
آتش در نیستان
07':01''
17968 0
آتش در نیستان
کانال :
مصعب به هنگام شنیدن خبر هلاکت شبث دست به دامان مهلب شده و او را به میدان می فرستد ، مهلب نیز نیزار را به آتش کشیده تا راحت تر بتواند با سپاه مختار بجنگد ، فرماندهی لشکریان مختار به عهده نهدی می باشد . نهدی یکی از دلیران و دارای سوابق و جنگ هایی دوشادوش امیرالمومنین علی (ع) بوده است .
مراقب بی وفایی کوفیان باشید
03':57''
8800 0
مراقب بی وفایی کوفیان باشید
کانال :
پس از هلاکت شبث ابن ربعی ، مختار و یارانش به پایگاه برگشته و یا لثارات الحسین سر می دهند ، مختار به دلیل تفرقه و خیانت و تلف شدن سپاه توسط کوفیان تصمیم به عقب نشینی کرده و صائب را مسئول این کار می کند
عقب نشینی مختار به کوفه
01':21''
11706 0
عقب نشینی مختار به کوفه
کانال :
صائب جلوتر خود را به کوفه رسانده ، بعد از شکست لشگر به فرماندهی نهدی و شهادت او ، مختار نیز با بقیه سپاه به سمت کوفه حرکت می کند.
دستگیری بانو عمره توسط ابن حر
10':40''
10427 0
دستگیری بانو عمره توسط ابن حر
کانال :
صائب قاصدی را نزد بانو عمره همسر دوم و پشتیبان مختار می فرستد واو را از اخبار جنگ مطلع می سازد . عمره نیز بدون فوت وقت به طرف کوفه حرکت می کند ولی در بین راه با لشگر ابن حر بر خورد می کند ابن حر نیز از این فرصت استفاده کرده ، او را دستگیر و نزد مصعب می برد .
فراموش نکن میراث اصلی مختار عشق به علی (ع) است
10':31''
9252 0
فراموش نکن میراث اصلی مختار عشق به علی (ع) است
کانال :
به دستور مختار همسرانش می بایست به قصر کوفه بروند ولی ام ثابت از این امر سرپیچی کرده و مانع رفتن پسرش به قصر می شود ولی پسر مختار خود را به قصر کوفه رسانده و در حین نزاع با مادرش می باشد که مختار از راه رسیده و از....
تاثیر گذاری سریال مختار بر کودکان
00':00''
1879 0
تاثیر گذاری سریال مختار بر کودکان
کانال :
این روزها سریال مختار نامه نقل هر مجلس شده است ، در این میان کودکان بیشتر از همه مورد تاثیر واقع شده اند . به مدت 1:25
هلاکت شبث ابن ربعی
00':00''
46263 0
هلاکت شبث ابن ربعی
کانال :
شبث نیز که به تازگی عمارت بصره را به جواز عبدالله زبیر به نام خود کرده ، با خیال راحت و با غرور به جنگ با دشمن می رود غافل از آنکه در پشت سرش ....به مدت 3:56
نبرد یاران مختار در نیزار
00':00''
42373 0
نبرد یاران مختار در نیزار
کانال :
پس از شهادت ابن کامل شاکری سربازان روحیه خود را از دست داده اند در همین حین مختار سرزده و با سپاهی در پشت سرش به آنجا آمده و همه را بهت زده می کند و باعث روحیه گرفتن سربازان می شود ، مصعب از آمدن مختار با خبر شده و با مهلب به شور می نشیند ، مختار در اولین نقشه خود به شیوه های از نوع خودش دشمن را غافلگیر کرده و وادار به عقب نشینی می کند ، به مدت 7:13