برنامه خانواده

جستجو

برنامه خانواده

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
گل شب پسند | گلسازی
13':08''
17334 0
گل شب پسند | گلسازی
کانال :
آموزش گلسازی گلهای خمیری گل شب پسند توسط خانم ایلخانی در بخش هنری برنامه خانواده شبکه اول سیما .
انار سرامیکی
10':54''
11500 0
انار سرامیکی
کانال :
آموزش انار سرامیکی توسط خانم چنانه در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما.
رفع اشکالات آستین
13':57''
73904 0
رفع اشکالات آستین
کانال :
رفع اشکالات آستین توسط خانم بزرگی در بخش خیاطی برنامه خانواده خانواده شبکه یک سیما .
روش وصل کردن آستین به لباس
12':25''
109470 0
روش وصل کردن آستین به لباس
کانال :
روش وصل کردن آستین به لباس توسط خانم بزرگی در بخش خیاطی برنامه خانواده شبکه یک سیما .
آموزش الگوی آستین
11':06''
131062 0
آموزش الگوی آستین
کانال :
آموزش الگوی آستین توسط خانم بزرگی در بخش خیاطی برنامه خانواده شبکه یک سیما .
دوخت سارافون
13':32''
54706 0
دوخت سارافون
کانال :
آموزش دوخت سارافون توسط خانم بزرگی در بخش خیاطی برنامه خانواده خانواده شبکه یک سیما .
طریقه برش سارافون
10':37''
30733 0
طریقه برش سارافون
کانال :
آموزش طریقه برش سارافون توسط خانم بزرگی در بخش خیاطی برنامه خانواده خانواده شبکه یک سیما .
کوفته کرمانشاهی
09':15''
3825 0
کوفته کرمانشاهی
کانال :
طرز پخت کوفته کرمانشاهی توسط خانم سرخی در بخش آشپزی برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما .
ادامه  الگوی بالاتنه
10':37''
171937 0
ادامه الگوی بالاتنه
کانال :
آموزش ادامه الگوی بالاتنه توسط خانم بزرگی در بخش خیاطی برنامه خانواده خانواده شبکه یک سیما .
کیبی غذای لبنانی
13':53''
3990 0
کیبی غذای لبنانی
کانال :
طرز پخت کیبی غذای لبنانی توسط خانم گرانمایه در بخش آشپزی برنامه خانواده شبکه یک سیما .
کوفته سنندجی
09':30''
5012 0
کوفته سنندجی
کانال :
آموزش پخت کوفته سنندجی توسط آقای نمازی در بخش آشپزی برنامه خانواده شبکه یک سیما .
بورک مرغ و سیب زمینی
11':20''
4225 0
بورک مرغ و سیب زمینی
کانال :
آموزش پخت بورک مرغ و سیب زمینی توسط خانم راسی در بخش هنری برنامه خانواده شبکه یک سیما .
گلیم بافی
00':00''
34864 0
گلیم بافی
کانال :
آموزش گلیم بافی توسط خانم عقاب نشین در بخش هنری برنامه خانواده شبکه یک .
چهل تکه دوزی
00':00''
14690 0
چهل تکه دوزی
کانال :
آموزش چهل تکه دوزی با ترمه توسط خانم کاظمی در بخش هنری برنامه خانواده شبکه یک سیما.
الگوی بالاتنه پشت و جلو
00':00''
168449 0
الگوی بالاتنه پشت و جلو
کانال :
الگوی بالاتنه پشت و جلو توسط خانم بزرگی در بخش خیاطی برنامه خانواده خانواده شبکه یک سیما .
دوخت بالاتنه پشت
00':00''
32133 0
دوخت بالاتنه پشت
کانال :
دوخت بالاتنه پشت توسط خانم بزرگی در بخش خیاطی برنامه خانواده خانواده شبکه یک سیما .
الگوی بالاتنه به روش مدرن
00':00''
65782 0
الگوی بالاتنه به روش مدرن
کانال :
الگوی بالاتنه به روش مدرن توسط خانم بزرگی در بخش خیاطی برنامه خانواده خانواده شبکه یک سیما .
نان بان شیرین با مغز سیب
00':00''
11811 0
نان بان شیرین با مغز سیب
کانال :
طرز تهیه نان بان شیرین با مغز سیب توسط خانم رضایی در برنامه خانواده شبکه یک سیما .
نان سیر و سبزیجات
07':03''
11169 0
نان سیر و سبزیجات
کانال :
طرز تهیه نان سیر و سبزیجات در بخش هنری برنامه خانواده یک .
بافت شکوفه2
08':55''
161231 0
بافت شکوفه2
کانال :
آموزش هنری بافتنی بخش دوم شکوفه گل توسط خانم یاوری در بخش هنری برنامه خانواده یک از شبکه یک
رشته پلو
15':02''
14446 0
رشته پلو
کانال :
طرز پخت رشته پلو توسط آقای طاهری در بخش آشپزی برنامه خانواده یک از شبکه یک سیما
شامی بابلی
19':14''
14753 0
شامی بابلی
کانال :
طرز پخت شامی بابلی توسط آقای طاهری در بخش آشپزی برنامه خانواده یک از شبکه یک سیما
ازمیرکوفته
16':39''
10351 0
ازمیرکوفته
کانال :
آموزش آشپزی ازمیرکوفته توسط آقای نمازی در بخش آشپزی برنامه خانواده یک از شبکه یک سیما
مقلوبه لبنانی
19':41''
12331 0
مقلوبه لبنانی
کانال :
آموزش آشپزی مقلوبه لبانی توسط آقای نمازی در بخش آشپزی برنامه خانواده یک از شبکه یک سیما
آش ترخینه
17':00''
15894 0
آش ترخینه
کانال :
آموزش آشپزی آش ترخینه توسط آقای طاهری در بخش آشپزی برنامه خانواده یک از شبکه یک سیما
بافت شکوفه 1
09':59''
29059 0
بافت شکوفه 1
کانال :
آموزش هنری بافتنی بخش اول شکوفه گل توسط خانم یاوری در بخش هنری برنامه خانواده یک از شبکه یک سیما
شله زرد برای ده نفر
17':26''
66458 0
شله زرد برای ده نفر
کانال :
آموزش آشپزی شله زرد برای ده نفر توسط آقای طاهری در بخش آشپزی برنامه خانواده یک از شبکه یک سیما
پلوقالبی با خرما
12':26''
4169 0
پلوقالبی با خرما
کانال :
آموزش آشپزی پلو قالبی با خرما توسط خانم عیوضی در بخش آشپزی برنامه خانواده یک از شبکه یک سیما
کیف چهل تکه
10':05''
63878 0
کیف چهل تکه
کانال :
آموزش هنری چرم دوزی کیف چهل تکه توسط خانم خوش صحبت در بخش هنری برنامه خانواده یک از شبکه یک سیما
چیکن حلیم
13':56''
6442 0
چیکن حلیم
کانال :
آموزش آشپزی، چیکن حلیم توسط آقای نمازی در بخش آشپزی برنامه خانواده یک از شبکه یک سیما