خیاطی

جستجو

خیاطی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
دوخت شلوار مردانه
00':00''
9782 0
دوخت شلوار مردانه
کانال :
آموزش دوخت شلوار مردانه توسط خانم زرگر در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما.
سجاف سه دکمه
00':00''
8451 0
سجاف سه دکمه
کانال :
آموزش سجاف سه دکمه توسط خانم بزرگی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
دوخت تشک نوزاد
00':00''
10052 0
دوخت تشک نوزاد
کانال :
آموزش تشک نوزاد توسط خانم جعفرپیشه در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما.
دوخت مانتو در زاویه ۹۰ درجه
12':44''
53164 0
دوخت مانتو در زاویه ۹۰ درجه
کانال :
آموزش دوخت مانتو در زاویه ۹۰ درجه توسط خانم یوسفی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما.
سجاف سه دکمه
10':30''
25783 0
سجاف سه دکمه
کانال :
آموزش سجاف سه دکمه توسط خانم بزرگی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما.
آستین دو تکه
07':38''
18462 0
آستین دو تکه
کانال :
آموزش آستین دو تکه توسط خانم بزرگی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما.
الگو آستین مولر
10':19''
10740 0
الگو آستین مولر
کانال :
آموزش الگو آستین مولر توسط خانم یوسفی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما.
آموزش پیلی دو قلو در پشت مانتو
08':41''
16773 0
آموزش پیلی دو قلو در پشت مانتو
کانال :
 آموزش آموزش پیلی دو قلو در پشت مانتو توسط خانم بزرگی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما.
شال آرشال کلاه دار
09':36''
5437 0
شال آرشال کلاه دار
کانال :
آموزش شال آرشال کلاه دار توسط خانم زرگر در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما.
کلاه متصل به کاپیشن و پالتو
07':19''
6833 0
کلاه متصل به کاپیشن و پالتو
کانال :
آموزش کلاه متصل به کاپیشن و پالتو توسط خانم زرگر در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
دوخت جیب لای درز
10':04''
9871 0
دوخت جیب لای درز
کانال :
آموزش دوخت جیب لای درز توسط خانم بزرگی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
یک مدل جیب روی کار
08':03''
9346 0
یک مدل جیب روی کار
کانال :
 یک مدل جیب روی کار توسط خانم بزرگی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
دوخت یقه
15':15''
10749 0
دوخت یقه
کانال :
آموزش دوخت یقه توسط خانم بزرگی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
دوخت یقه مجلسی
08':42''
19904 0
دوخت یقه مجلسی
کانال :
آموزش خیاطی دوخت یقه مجلسی توسط خانم عمرانی در برنامه خانه مهر، شبکه جهانی جام جم، تاریخ پخش : 22 بهمن 97
دوخت دامن شلواری فانتزی
06':54''
10648 0
دوخت دامن شلواری فانتزی
کانال :
برنامه خانه مهر، شبکه جهانی جام جم، موضوع: دوخت دامن شلواری فانتزی کارشناس: سیما عمرانی (آموزش خیاطی) ، تاریخ پخش: 971108
دوخت مانتو
10':06''
10208 0
دوخت مانتو
کانال :
آموزش دوخت مانتو توسط خانم بزرگی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
تصویرگری روی پارچه
10':30''
2811 0
تصویرگری روی پارچه
کانال :
آموزش تصویرگری روی پارچه  توسط خانم عبداللهی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
یقه برگردان
11':22''
3572 0
یقه برگردان
کانال :
آموزش یقه برگردان توسط خانم بزرگی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیم
دوخت مانتو آبشاری
13':00''
4610 0
دوخت مانتو آبشاری
کانال :
آموزش دوخت مانتو آبشاری توسط خانم بزرگی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
الگو مانتو یقه آبشاری
08':52''
5478 0
الگو مانتو یقه آبشاری
کانال :
آموزش الگوی مانتوی آبشاری توسط خانم بزرگی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
دوخت مانتو
12':18''
9309 0
دوخت مانتو
کانال :
آموزش دوخت مانتو توسط خانم بزرگی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما