جستجو

دیرین دیرین

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
ssalam
دیرین دیرین | مقاله سفید
01':09''
214 0
دیرین دیرین | مقاله سفید
کانال :
به خواسته های غیر قانونی مسئولین در رابطه با نظارت پیش از چاپ، تن ندهید!
دیرین دیرین | مرنجان
01':16''
127 0
دیرین دیرین | مرنجان
کانال :
علت شفافیت و زیبایی دریای کیش مرجان ها هستند با تخریب مرجان ها این سواحل زیبا را از بین نبریم .
دیرین دیرین | آب قند
01':22''
158 0
دیرین دیرین | آب قند
کانال :
اتوماسیون اداری مساوی است با نه به رشوه و پارتی بازی .
دیرین دیرین | دانشجوی منشوری
01':27''
166 0
دیرین دیرین | دانشجوی منشوری
کانال :
با ممانعت از انتقاد پل های گفتگو و تعامل را ویران نکنید .
پندانه | درد چیدمان
02':02''
228 0
پندانه | درد چیدمان
کانال :
انیمیشن پندانه این قسمت با عنوان درد چیدمان با صدای محمدرضاعلیمردانی را ببینید.
دیرین دیرین | اعتماد از دست رفته
01':17''
192 0
دیرین دیرین | اعتماد از دست رفته
کانال :
باید در پرداخت مالیات بین مردم و دولت اعتماد متقابل باشد .
دیرین دیرین | ارثیه بی ارزش
01':15''
135 0
دیرین دیرین | ارثیه بی ارزش
کانال :
کم آبی جدی است !
دیرین دیرین | ضربه سفت
01':21''
607 0
دیرین دیرین | ضربه سفت
کانال :
یکپارچه سازی بیمه های درمانی سبب تسهیل در انجام درمان می شود .
دیرین دیرین | قلکک
01':29''
558 0
دیرین دیرین | قلکک
کانال :
به جای پرداخت مستقیم پول به کودکان خیابانی، زمینه را برای تحصیل، تفریح و حضور آنان در کنار کودکانمان فراهم آوریم .
دیرین دیرین | شهردار خوب کننده
01':28''
466 0
دیرین دیرین | شهردار خوب کننده
کانال :
شهرداری جای سیاست بازی نیست جای خدمت رسانیه!
دیرین دیرین | رفری جریتور
01':10''
2961 0
دیرین دیرین | رفری جریتور
کانال :
از تخریب یخچال ها و وسایل خنک کننده قدیمی و از کار افتاده جدا خودداری نمایید تعمیرکاران هم باید مراقب باشند تا گاز درون این وسایل در فضا منتشر نشود .
دیرین دیرین | آمبولانس خالی
01':24''
2226 0
دیرین دیرین | آمبولانس خالی
کانال :
آمبولانس خالی فوریت و ضروریت بیشتری دارد چون باید سریعتر بر بالین بیمار یا مصدوم برسد.
دیرین دیرین | چتر همه کاره
01':16''
1843 0
دیرین دیرین | چتر همه کاره
کانال :
لایه اوزون تنها سپر حفاظتی کره زمین در برابر پرتوهای زیان بر خورشید است برای حفظ این لایه، همه باید تلاش کنیم .
دیرین دیرین | بروکراسی
01':20''
5113 0
دیرین دیرین | بروکراسی
کانال :
در محیط های باز و آفتابی، با استفاده از عینک های آفتابی یو وی دار، کرم ضد آفتاب مناسب و کلاه لبه دار از خطرات تابش فرابنفش خورشید در امان باشیم .
پندانه | چای خوار بزرگ
02':26''
2055 0
پندانه | چای خوار بزرگ
کانال :
انیمیشن پندانه این قسمت با عنوان چای خوار بزرگ با صدای محمدرضاعلیمردانی را ببینید.
پندانه | نکبت
01':57''
1544 0
پندانه | نکبت
کانال :
انیمیشن پندانه این قسمت با عنوان نکبت با صدای محمدرضاعلیمردانی را ببینید.
دیرین دیرین | یه وضعی
01':09''
1298 0
دیرین دیرین | یه وضعی
کانال :
اتوماسیون، بهترین راه برای ضابطه مند شدن امور اداری است .
دیرین دیرین | طریقت قهوه ایه
01':19''
6108 0
دیرین دیرین | طریقت قهوه ایه
کانال :
تهیه اینترنتی بلیت ، راهی سریع و مطمئن .
دیرین دیرین | فرصت سوزی
01':19''
9355 0
دیرین دیرین | فرصت سوزی
کانال :
ترکیه استاد فرصت سازی ما پروفسور فرصت سوزی هستیم!
دیرین دیرین | ویروس مرموز
01':08''
3713 0
دیرین دیرین | ویروس مرموز
کانال :
فرهنگ مسافرت با اتوبوس را یاد بگیریم .
دیرین دیرین | کابوس گازی
01':18''
1844 0
دیرین دیرین | کابوس گازی
کانال :
بوی بد و آزاردهنده سبب ناراحتی مسافران می گردد .